Publicatie

Publicatie datum

Maatschappelijke kwaliteit van gezondheidszorgonderzoek.

Groenewegen, P.P., Bensing, J.M. Maatschappelijke kwaliteit van gezondheidszorgonderzoek. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg: 1995, 73(4), p. 245-249.
Download de PDF
Gezondheidszorgonderzoek ('health services research') is een goed voorbeeld van onderzoek dat voor zijn legitimatie en bestaansrecht moet voldoen aan kwaliteitseisen die voortkomen uit de maatschappelijke functie die het vervult. Maatschappelijke kwaliteitseisen dienen echte naast en niet in plaats van de gebruikelijke wetenschappelijk kaliteitseisen te worden gehanteerd. Over de manier waarop wetenschappelijke kwaliteit kan worden gemeten bestaat praktisch gesproken een tamelijk grote consensus. In het kader van een experimentele visitatie, onder auspiciën van de KNAW, zijn op het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) een aantal procedures en kwaliteitsindicatoren ontwikkeld waarmee de maatschappelijke functie zowel in de input, het onderzoeksproces als in de produkten zichtbaar wordt gemaakt. Betoogd wordt dat de maatschappelijke kwaliteitscrieteria vooral te vinden zijn in twee fasen van de empirische cyclus: de vertaling van maatschappelijk probleem in een (praktisch en theoretisch) onderzoekbare vraagstelling, en de vertaling van onderzoeksresulaten naar potentiële gebruikers (implementatie). Aangetoond wordt dat de monitoring van maatschappelijke kwaliteitsindicatoren goed in de routine van een onderzoeksorganisatie kan worden ingepast. Vragen bijven er bestaan over de weging van de verschillende maatschappelijke kwaliteitsindicatoren ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de wetenschappelijke kwaliteitsindicatoren. (aut.ref.)