Publicatie

Publicatie datum

Maatschappen van specialisten: ontwikkeling in omvang en samenstelling.

Groenewegen, P.P., Hofland, S. Maatschappen van specialisten: ontwikkeling in omvang en samenstelling. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2003, 81(1), p. 27-33
De dominante organisatievorm van medisch specialisten is de maatschap. Over de omvang en samenstelling van maatschappen is evenwel nauwelijks iets bekend. In dit onderzoek is op basis van advertenties waarin maatschappen een nieuwe maat vragen de ontwikkeling in de tijd van de omvang van maatschappen geschetst en wordt ingegaan op enkele eisen die aan maten worden gesteld, namelijk dat men een specifieke deskundigheid heeft binnen het specialisme en de bereidheid tot managementparticipatie. Maatschapsvorming is vooral in de jaren zeventig op gang gekomen en eerder in de specialismen die meer afhankelijk zijn van het ziekenhuis, in de landelijk gezien grotere specialismen en in grotere ziekenhuizen. In de loop van de tijd neemt de gemiddelde omvang van maatschappen van specialisten toe. De omvang van maatschappen is groter in de landelijk gezien grotere specialismen en in grotere ziekenhuisen. Specifieke deskundigheid wordt steeds vaker gevraagd en dat is vooral het geval in de grotere specialismen. Bereidheid tot managementparticipatie wordt ook steeds vaker gevraagd en vaker in de kleinere specisliamen. (aut.ref.)