Publicatie

Publicatie datum

Mantelzorgers van jonge mensen met dementie: inzichten over zorgervaringen uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2022.

Bijnsdorp, F., Francke, A., Bemelmans, W., Woonink, A., Buuse, S. van den. Mantelzorgers van jonge mensen met dementie: inzichten over zorgervaringen uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2022. Utrecht/Amersfoort: Nivel/Alzheimer Nederland, 2023. 8 p.
Download de PDF
Kernpunten

- Mantelzorgers van mensen met dementie die jonger dan 65 jaar zijn, vinden minder vaak dat de diagnose op tijd is gesteld (46%) dan de totale groep mantelzorgers van mensen met dementie (64%). Ook vinden zij in 2022 minder vaak dan in 2020 dat de diagnose tijdig is gesteld (46% in 2022 versus 55% in 2020).
- Mantelzorgers van jonge mensen met dementie voelen zich vaker eenzaam (18%) dan mantelzorgers in de totale groep (13%). Ook voelen zij zich vaker zeer zwaar belast of overbelast (18%) dan mantelzorgers in de totale groep (13%).
- Mantelzorgers van jonge mensen met dementie ervaren vaker een negatieve impact van de ziekte op hun sociale contacten dan de totale groep. Zo geven zij vaker aan dat het aantal contactmomenten met familie en vrienden is afgenomen (48% tegenover 38%) en dat de kwaliteit van hun contacten is verslechterd (35% tegenover 26%). Ook geven ze hun sociale leven een lager cijfer (6,3 versus 6,9).
- Vergeleken met de vorige peiling uit 2020 weten minder mantelzorgers van jonge mensen met dementie waar zij de benodigde ondersteuning en zorg kunnen vinden (78% in 2022 versus 88% in 2020).
- Verder hebben zij in 2022 minder vaak positieve ervaringen met zorginstellingen dan in 2020. Dit betreft vooral ervaringen rondom de communicatie met zorgverleners, personeelstekorten en het activiteitenaanbod.