Publicatie

Publicatie datum

Medicatie therapietrouw bij Relapsing-Remitting Multipele Sclerose: omvang, determinanten en aanpak.

Dulmen, S. van. Medicatie therapietrouw bij Relapsing-Remitting Multipele Sclerose: omvang, determinanten en aanpak. Amsterdam: TEVA, 2015. 11 p.
Download de PDF
Deze expert review gaat in op de obstakels die RRMS-patiënten in de medicamenteuze behandeling ervaren en presenteert handvatten voor neurologen en MS-verpleegkundigen om samen met de patiënt therapietrouw te verbeteren.

Relapsing-Remitting Multiple Sclerose (RRMS) is een chronische degeneratieve en demyelerende aandoening van het centrale zenuwstelsel die wordt gekenmerkt door sensorische, motorische, cognitieve en psychische symptomen en onvoorspelbare, tijdelijke verslechteringen (relapsen). De medicamenteuze behandeling met disease modifying drugs (DMDs) richt zich op vermindering van symptomen en relapsfrequentie en versnelling van het herstel van relapsen. Bij voorkeur wordt behandeld met immuunmodulerende medicatie, die zowel via injectie, glatirameeracetaat als oraal kan worden toegediend (dimethylfumaraat, teriflunomide). Deze middelen worden beschouwd als eerstelijnsmedicatie. Bij onvoldoende werking of verdraagzaamheid van deze middelen kunnen tweedelijnsmiddelen worden voorgeschreven.

Therapietrouw kan hierbij een probleem vormen. MS-medicatie geeft namelijk niet altijd het gewenste of verwachte effect. Bovendien kunnen er bijwerkingen optreden, kan toediening via injectie een mogelijke barrière vormen en is over de langetermijneffecten van langdurig gebruik van de orale eerstelijnsmiddelen bij MS nog weinig bekend. MS-medicatie is relatief kostbaar en goed gebruik is daarom essentieel. Ten slotte zal in de toekomst de behandeling steeds meer worden geïndividualiseerd, op basis van bijvoorbeeld genetische informatie. Aandacht voor therapietrouw bij MS en de invloed van de toedieningsmethode hierop is dan ook gewenst.