Publicatie

Publicatie datum

Meewerken aan onderzoek levert veel op voor de diëtist.

Tol, J. Meewerken aan onderzoek levert veel op voor de diëtist. NVD Nieuws: 2012, 14(1), p. 12.
Download de PDF
Eén van de speerpunten van de NVD is het stimuleren van onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen. Sinds 2006 registreren ongeveer 30 diëtistenpraktijken gegevens voor de Landelijk Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ), uitgevoerd door het NIVEL. Jacqueline Tol is als onderzoeker werkzaam bij het NIVEL en vertelt over haar ervaringen met dit onderzoek.