Publicatie

Publicatie datum

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L., Poortvliet, E.P., Vogel, B. Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg. www.nivel.nl: NIVEL, 2007.
Download de PDF
De meeste verpleegkundigen en verzorgenden vinden dat de zorg de afgelopen vijf jaren complexer is geworden. Cliënten hebben steeds meer zorg nodig en hun problematiek wordt diverser. Veel verpleegkundigen en verzorgenden hebben de indruk dat daardoor de werkdruk hoger is geworden. Zij verwachten dat de complexiteit in de toekomst verder toe zal nemen. Vooral in zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in verpleeghuizen wordt daardoor een afname van de cliëntveiligheid verwacht. Anderen, met name verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen en in de thuiszorg, zien een toename in complexiteit als een positieve ontwikkeling die niet bedreigend is voor de cliëntveiligheid. Viervijfde van degenen die de afgelopen vijf jaar de zorg complexer zagen worden vinden dat hun werk daardoor interessanter geworden. (aut.ref.)
Gegevensverzameling