Publicatie

Meten en verbeteren van de kwaliteit in de VV&T: drie interviews met belangrijke stakeholders.

Beek, S. van. Meten en verbeteren van de kwaliteit in de VV&T: drie interviews met belangrijke stakeholders. KIZ: Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg: 2008, 18(6), p. 16-23.
Sinds 1 september 2008 worden kwaliteitsgegevens van zorgorganisaties in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) gepresenteerd op www.kiesBeter.nl. Het betreft de ervaringen van cliënten en prestaties op zorginhoudelijke indicatoren. De gegevens behoren tot het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis. Dit is een set indicatoren waarmee de kwaliteit van de geleverde zorg in de sector wordt vastgesteld. Het Kwaliteitskader is gebaseerd op het toetsingskader Verantwoorde zorg dat in 2006 is ontwikkeld. In dit drieluik staat het meten en verbeteren van de kwaliteit in de VV&T centraal. Sandra van Beek sprak met drie belangrijke stakeholders: de brancheorganisatie, de cliëntenvertegenwoordiger en de kwaliteitsmanager. (aut.ref.)