Publicatie

Publicatie datum

Monitor arbeidsmarkt gynaecologen 2006.

Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L. Monitor arbeidsmarkt gynaecologen 2006. Utrecht: NIVEL, 2006.
Download de PDF
Vrouwelijke medisch specialisten zijn sterk in opkomst. Bij de gynaecologen groeit het aandeel vrouwen het sterkst. In 2006 was nog 37 % vrouw, in 2020 wordt dat 63 %. Van de gynaecologen onder de veertig was vorig jaar al 73 % vrouw.

Arbeidsmarktmonitor
Deze snelle toename aan vrouwelijke gynaecologen komt naar voren uit een onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie onderzoekt het NIVEL de arbeidsmarkt voor gynaecologen. In deze arbeidsmarktmonitor wordt twee- of driejaarlijks de aansluiting tussen vraag en aanbod geïnventariseerd, zodat in een zo vroeg mogelijk stadium kan worden ingespeeld op dreigende overschotten of tekorten aan gynaecologen.

Deeltijd
Over een paar jaar zijn er iets meer gynaecologen nodig dan eerder geraamd. Het NIVEL schat de benodigde opleidingsplaatsen op 53 of 54. Dat is 8 meer dan de 46 uit de raming van het Capaciteitsorgaan (Stichting Capaciteitsorgaan voor medische en tandheelkundige vervolgopleidingen). De benodigde instroom wordt onder meer beïnvloed door de verschuivende verhouding tussen het aantal vrouwelijke en mannelijke gynaecologen. Vrouwelijke gynaecologen werken iets meer in deeltijd dan hun mannelijke collega’s, waardoor een iets hogere instroom nodig zal zijn om dit te compenseren.

Groei
Ook de groei van de zorgvraag blijft een onzekere factor voor de ‘vraag’ naar gynaecologen. De groei wordt nu geraamd op 1 procent per jaar, terwijl die de laatste jaren 2 procent was. Blijft de groei ook de komende jaren 2 procent, dan moeten er ongeveer 20 assistenten meer in de opleiding instromen. Het is dus belangrijk om de groei van de zorgvraag nauwlettend te blijven volgen.