Publicatie

Publicatie datum

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) 2020.

Heins, M., Hooiveld, M., Korevaar, J. Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) 2020. Utrecht: Nivel, 2021. 20 p.
Download de PDF
Tijdens de eerste campagne voor pneumokokkenvaccinatie bij volwassenen (NPPV) in 2020 werden mensen uit geboortejaren 1941 t/m 1947 (leeftijd 73 tot en met 79 jaar) uitgenodigd door hun huisarts voor vaccinatie. Het gaat hierbij om 6,1% van de Nederlandse bevolking. Hiervan werd 73,0% gevaccineerd. De vaccinatiegraad verschilde nauwelijks tussen de geboortejaren. Wel was er een aanzienlijke variatie tussen praktijken, van 19% tot 91%. Omdat dit het eerste jaar is van het NPPV is geen vergelijking met eerdere jaren te maken. Van alle mensen die een pneumokokkenvaccinatie ontvingen, had 94% in 2020 ook een griepvaccinatie ontvangen. In 2020 was er een wereldwijde pandemie van SARS-CoV-2, dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken.