Publicatie

Publicatie datum

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) 2021.

Heins, M., Korevaar, J., Knottnerus, B., Hooiveld, M. Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) 2021. Utrecht: Nivel, 2022. 19 p.
Download de PDF
Kernboodschap
- Sinds 2020 worden ouderen vanaf de leeftijd van 60 jaar om de 5 jaar door hun huisarts uitgenodigd voor pneumokokkenvaccinatie (PPV23). Het vaccinatieprogramma wordt gefaseerd ingevoerd.
- In 2021 ontvingen mensen geboren in de jaren 1948 tot en met 1952 (leeftijd 69 tot en met 73) een uitnodiging. Dit is 5,8% van de Nederlandse bevolking.
- Van de uitgenodigde groep werd 74,1% gevaccineerd. De vaccinatiegraad was iets hoger bij vrouwen (74,4%) dan bij mannen (73,8%).
- De vaccinatiegraad lag in 2021 iets hoger dan in 2020, toen deze 73,0% was. In 2020 werd een iets oudere groep uitgenodigd (73 tot en met 79 jaar).
- De pneumokokkenvaccinatiegraad in de uitgenodigde leeftijdsgroep was hoger onder mensen die zich ook lieten vaccineren tegen griep (influenza) dan onder mensen die geen griepvaccinatie haalden (93,2% versus 7,8%).
- De pneumokokkenvaccinatiegraad in de uitgenodigde leeftijdsgroep was hoger bij mensen die een medische indicatie voor griepvaccinatie hadden, dan bij mensen zonder een medische indicatie (77,4% versus 71,4%).