Publicatie

Publicatie datum

Monitor Wkkgz: stand van zaken implementatie "effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbehandeling".

Bouwman, R., Gennip, I.E. van, Friele, R. Monitor Wkkgz: stand van zaken implementatie "effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbehandeling". Utrecht: NIVEL, 2017. 60 p.
Download de PDF
De nieuwe wet Wkkgz die per 1 januari 2017 volledig in werking is getreden, richt zich, onder meer, op een betere en snellere aanpak van klachten. Deze wet geldt naast voor zorginstellingen ook voor aanbieders van cosmetische en alternatieve zorg, en solistisch werkende zorgaanbieders.

Minister Schippers heeft aan de Eerste Kamer toegezegd een monitor Wkkgz te laten uitvoeren door het Nivel. Deze geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen na de invoering van de Wkkgz op het gebied van het klachtrecht. Daarbij zijn gepubliceerde gegevens gebruikt en met een vragenlijst zijn nieuwe gegevens verzameld onder klachtenfunctionarissen. Ook zijn bijeenkomsten georganiseerd met zorgaanbieders.
Gegevensverzameling