Publicatie

Publicatie datum

Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma en mensen met COPD. Trends en ontwikkelingen over de periode 2001 - 2008.

Heijmans, M.J.W.M., Spreeuwenberg, P., Rijken, P.M. Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma en mensen met COPD. Trends en ontwikkelingen over de periode 2001 - 2008. Utrecht: NIVEL, 2009. 117 p.
Download de PDF
Het percentage mensen met astma of chronisch obstructieve longziekte (COPD) dat contact heeft met de praktijkondersteuner van de huisarts is de laatste jaren enorm gestegen. In 2003 had slechts 4% van de mensen met astma en 6% van de mensen met COPD contact met de praktijkondersteuner, in 2006 was dat 30% en 42%.

Tegelijkertijd daalde het aantal contacten met de huisarts over de periode 2001 - 2006 van gemiddeld zes naar vierenhalf voor mensen met astma en van 6,5 naar circa vijf voor mensen met COPD. Dit blijkt uit onderzoek naar de zorg- en leefsituatie van mensen met astma en mensen met COPD, dat het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) sinds 2001 jaarlijks uitvoert met financiële ondersteuning van het Astma Fonds, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid .

Tevreden
Verder blijkt dat mensen met astma en COPD zeer tevreden zijn over de zorg die zij krijgen van de praktijkondersteuner. Deze wordt door patiënten als toegankelijker ervaren dan bijvoorbeeld de huisarts of de longarts. Ook geven patiënten aan dat de praktijkondersteuner meer tijd voor hen heeft. Een inventarisatie van de behoefte aan informa¬tie van mensen met astma of COPD liet zien dat beide patiëntengroepen meer informatie willen over het gebruik en de werking van medicijnen en hoe ze kunnen omgaan met benauwdheid. Twintig tot 25% van de mensen met astma of COPD vindt deze informatie niet bij de huisarts of longarts maar wel bij de praktijkondersteuner: 94 tot 99% van de patiënten krijgt voorlichting over medicijnen en uitleg over be¬handeldoelen van de praktijkondersteuner.

Afstemming
De praktijkondersteuner lijkt dus met succes een deel van de chronische zorg voor mensen met astma of COPD van de huisarts over te nemen. Een punt van aandacht is wel dat één op de vijf patiënten met astma en COPD aangeeft dat de informatie die zij van een praktijkondersteuner krijgen tegenstrijdig is met de informatie van andere zorgverleners. Bij de zorg van mensen met astma en COPD zijn veel zorgverleners betrokken waarbij een zekere taakverdeling noodzakelijk is. Maar hierdoor wordt samenwerking en afstemming steeds belangrijker.

NPCG
Het onderzoek is verricht door middel van schriftelijke enquêtes onder een representatieve groep van circa 1000 mensen met astma of COPD van 15 jaar en ouder uit het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG) van het NIVEL.
Gegevensverzameling