Publicatie

Publicatie datum

Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: jaarverslag 2009.

Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten. Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: jaarverslag 2009. Utrecht: NIVEL, 2010.
Download de PDF