Publicatie

Publicatie datum

Monitoring Eén tegen eenzaamheid: eerste verkenning 2015-2018 onder 75 plussers.

Knapen, J., Mariën, V., Boeije, H. Monitoring Eén tegen eenzaamheid: eerste verkenning 2015-2018 onder 75 plussers. Nivel: Utrecht, 2020. 22 p.
Download de PDF
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het programma Eén tegen eenzaamheid. Dit beleidsprogramma heeft primair tot doel het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid bij mensen van 75 jaar en ouder.

De aanpak kenmerkt zich door het mobiliseren van de samenleving om in de eigen omgeving verschil te maken. Monitoring van belangrijke indicatoren die laten zien of het doel van het programma dichterbij komt, hoort nadrukkelijk bij het actieprogramma.

We rapporteren hier een eerste verkenning van geselecteerde indicatoren voor eenzaamheid en maatschappelijke participatie over de periode 2015 tot en met 2018.

Het tweede deel van dit onderzoeksproject zal over 2019 en 2020 worden uitgevoerd.