Afgesloten
2020

Monitoren Eén Tegen Eenzaamheid, deel 1: verkennen eenzaamheid onder 75-plussers in de periode 2015-2018

Duur: dec 2019 - dec 2020

Achtergrond
Anno 2019 zijn in Nederland 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. De verwachting is dat dit in 2030 2,1 miljoen mensen zijn. Met het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ wil de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken. Maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven en ondernemers en de Rijksoverheid slaan hiervoor de handen ineen.

Doel
Dit onderzoek draagt bij aan een monitoring van belangrijke indicatoren van eenzaamheid die laten zien of het doel van het programma Eén tegen eenzaamheid’ dichterbij komt.

Methode
We gebruiken gegevens over 2015-2018 die betrekking hebben op eenzaamheid en maatschappelijke participatie. Deze gegevens verzamelen we bij de Nivel-Panels waaraan veel ouderen deelnemen.

Resultaat
rapport

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS