Publicatie

Publicatie datum

Monitoring griepvaccinatiecampagne 2003.

Tacken, M., Verheij, R., Mulder, J., Hoogen, H. van den, Braspenning, J. Monitoring griepvaccinatiecampagne 2003. Utrecht: NIVEL, 2004. 36 p.
Download de PDF
In het griepseizoen 2003/2004 kreeg driekwart van de 65-plussers en chronisch zieken (mensen met onder andere diabetes of hart, long en nierziekten) een griepprik. De Nederlandse vaccinatiegraad in Nederland is veel hoger dan die in andere Europese landen.

Steeds meer mensen komen in aanmerking komt voor de griepprik. De risicopopulatie was 19,3% van de Nederlandse bevolking in 1998 en groeide naar 23,6% van de bevolking in 2003. Griep kan voor hen ernstige gevolgen hebben: van ziekenhuisopname tot overlijden.
Dit blijkt uit het onderzoek dat het Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg (LINH) heeft uitgevoerd in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Elk jaar registreert LINH hoeveel mensen in aanmerking komen voor de griepprik, en hoeveel er daadwerkelijk die vaccinatie krijgen. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van de gegevens van 67 huisartsenpraktijken.

Vergrijzing
Eind jaren ’90 was de groei van de hoogrisicopopulatie het sterkst. De belangrijkste oorzaak van die groei is de toenemende vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken. Zo ligt het in de verwachting dat het aantal mensen met diabetes de komende jaren zal blijven stijgen. Daarnaast zijn huisartsen meer en beter gebruik gaan maken van hun computer, waardoor ze meer zicht krijgen op de mensen met een verhoogd risico in hun praktijk.

Jaarlijks geeft de overheid miljoenen Euro's uit aan de griepvaccinatiecampagne. Daarom wil zij weten hoeveel mensen een griepprik via de campagne krijgen en tot welke risicogroep de gevaccineerden behoren. Zo kan worden vastgesteld wat de vaccinatiegraad in de diverse risicogroepen en in de totale bevolking is.

Het belang van informatie over het bereik van de griepvaccinatiecampagne wordt overigens steeds groter. Mocht er een wereldwijde griepepidemie (pandemie) uitbreken, dan is het belangrijk om te weten hoeveel mensen er zijn gevaccineerd tegen griep en wat het bereik is van de huidige vaccinatiecampagne.

LINH
LINH bestaat uit 80 huisartspraktijken met ongeveer 350.000
ingeschreven patiënten (per januari 2005). De LINH-huisartsen registreren in hun computer (het huisartsinformatiesysteem, of HIS) op continue basis gegevens over aandoeningen (ICPC-gecodeerde diagnose), aantallen contacten, geneesmiddelvoorschriften en verwijzingen. De organisatie en logistiek van LINH worden gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De praktische uitvoering vindt plaats in een samenwerkingsverband tussen het NIVEL en het Centre for Quality of Care Research van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen (WOK). De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zijn partners in het project.
Gegevensverzameling