Publicatie

Publicatie datum

Monitoring griepvaccinatiecampagne 2004.

Tacken, M., Verheij, R., Mulder, J., Hoogen, H. van den, Braspenning, J. Monitoring griepvaccinatiecampagne 2004. Utrecht/Nijmegen: NIVEL, Landelijke Huisartsen vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap, WOK: Centre for Quality of Care Research, 2005. 35 p.
Download de PDF
In het griepseizoen 2004/2005 kreeg driekwart van de 65-plussers en chronisch zieken (mensen met bijvoorbeeld diabetes of hart-, long- of nierziekten) een griepprik in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie. Dat was evenveel als in voorgaande jaren. Aan de oproep van de huisarts tot griepvaccinatie wordt door 25% geen gehoor gegeven. Van de totale Nederlandse bevolking is circa 18% gevaccineerd tegen influenza.
Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de vaccinatiegraad door het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). Het onderzoek werd gesubsidieerd door het College voor zorgverzekeringen (CVZ).
Jaarlijks geeft de overheid miljoenen euro's uit aan de griepvaccinatiecampagne. Daarom wil zij weten hoeveel mensen een griepprik via de campagne krijgen en tot welke risicogroep de gevaccineerden behoren. Het belang van informatie over het bereik van de griepvaccinatiecampagne wordt overigens steeds groter. Mocht er een wereldwijde griepepidemie (pandemie) uitbreken, dan is het belangrijk om te weten hoeveel mensen er zijn gevaccineerd tegen griep en wat het bereik is van de huidige vaccinatiecampagne.
Elk jaar registreert LINH hoeveel mensen in aanmerking komen voor de griepprik, en hoeveel er daadwerkelijk die vaccinatie krijgen. Voor het onderzoek werden de gegevens uit 60 LINH-huisartspraktijken gebruikt, met een totale patiëntenpopulatie van ruim 235.000 personen.
De vaccinatiegraad is in Nederland veel hoger dan in andere Europese landen. Een hoge vaccinatiegraad tegen influenza is van belang om ziekte en sterfte ten gevolge van influenza te voorkomen, met name bij mensen met een verhoogd risico (ouderen en chronisch zieken).
LINH
LINH bestaat uit 80 huisartspraktijken met ongeveer 350.000 ingeschreven patiënten (per januari 2005). De LINH-huisartsen registreren in hun computer (het huisartsinformatiesysteem of HIS) op continue basis gegevens over aandoeningen (ICPC-gecodeerde diagnose), aantallen contacten, geneesmiddelvoorschriften en verwijzingen. De organisatie en logistiek van LINH worden gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De praktische uitvoering vindt plaats in een samenwerkingsverband tussen het NIVEL en het Centre for Quality of Care Research van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen (WOK). De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zijn partners in het project.
Gegevensverzameling