Publicatie

Publicatie datum

Monitoring griepvaccinatiecampagne 2006.

Tacken, M., Mulder, J., Hoogen, H. van den, Donkers, J., Tiersma, W., Verheij, R., Braspenning, J. Monitoring griepvaccinatiecampagne 2006. Utrecht/Nijmegen: NIVEL, LHV, NHG, WOK: Centre for Quality of Care Research, 2007. 42 p.
Download de PDF
De griepvaccinatie gaat weer van start. Vorig griepseizoen haalden ruim drie miljoen mensen een griepprik. De vaccinatiegraad in de totale bevolking was iets hoger dan in 2005.

Griepprik
Griep blijft vooral voor mensen met een verminderde weerstand een gevaarlijke ziekte. Risicogroepen kunnen daarom ieder najaar bij de huisarts een gratis griepprik halen, want de ziekte komt vooral voor in het najaar en de winter. In 2005 werd nog 23% van de Nederlandse bevolking aangemerkt als hoogrisicopatiënt, in 2006 is dit 24,3%, van wie driekwart is gevaccineerd. Bij de totale bevolking is de vaccinatiegraad iets gestegen doordat de hoogrisicopopulatie veel groter is geworden: 18,1% van de Nederlanders is gevaccineerd. In 2005 was dit nog 17,7%. Bij de hoogrisicopatiënten is de vaccinatiegraad echter wel iets gedaald, van 76,9% in 2005 naar 74,5% in 2006. Deze daling was te zien in alle groepen patiënten, behalve in de relatief kleine groep patiënten met chronische nierinsufficiëntie. De vaccinatiegraad was het hoogst onder patiënten met hart- en vaatziekten, diabetes en 65-plussers met een medische indicatie.

Gratis vanaf 60 jaar
De vaccinatie wordt uitgevoerd door de huisarts volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Vanaf najaar 2008 wordt de leeftijd voor een gratis griepprik verlaagd van 65 naar 60 jaar. Dit naar aanleiding van een advies van de gezondheidsraad. Omdat uit onderzoek is gebleken dat griep ook bij gezonde mensen tussen de 60 en 65 jaar kan leiden tot meer huisartsenbezoek, ziekenhuisopnames en sterfte.

Linh
De Nederlandse overheid wil de bevolking zo goed mogelijk beschermen tegen griep. Daarom is het belangrijk te weten hoe groot de totale hoogrisicogroep is en hoe hoog de vaccinatiegraad van de verschillende groepen hoogrisicopatiënten in 2006. Sinds 1996 wordt binnen het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) de vaccinatiegraad bijgehouden. Ieder jaar wordt geëvalueerd hoeveel patiënten volgens de richtlijnen in aanmerking komen voor vaccinatie, en welke van deze patiënten gevaccineerd worden. Aan de griepmonitor werken 72 huisartspraktijken mee, met 283.270 patiënten.
Gegevensverzameling