Publicatie

Publicatie datum

Monitoring Nationaal Programma Grieppreventie 2008: extra tabellen.

Tacken, M., Mulder, J., Hoogen, H. van den, Tiersma, W., Donkers, J., Verheij, R., Braspenning, J. Monitoring Nationaal Programma Grieppreventie 2008: extra tabellen. Utrecht/Nijmegen: LHV, NHG, NIVEL, IQ Healthcare, 2009. 8 p.
Download de PDF
Jaarlijks wordt onderzocht hoeveel patiënten conform de richtlijnen uit de NHG-Standaard ‘Influenza en Influenzavaccinatie’ in aanmerking komen voor influenzavaccinatie en welke van deze patiënten uiteindelijk worden gevaccineerd. Daarnaast zijn ook gegevens verzameld met betrekking tot de organisatie van de griepvaccinatiecampagne in de huisartsenpraktijk, waaronder het gebruik van foldermateriaal. Het voorliggende rapport vormt een verslag over het vaccinatiejaar 2008. Waar mogelijk wordt een trend weergegeven over de afgelopen jaren.

Bij deze publicatie hoort Monitoring Nationaal Programma Grieppreventie 2008. (https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Monitoring-Nationaal-Programma-Grieppreventie.pdf).