Publicatie

Publicatie datum

Monitoring substitutie: het belang van goede verwijsinformatie.

Verberne, L., Quak, R., Verheij, R. Monitoring substitutie: het belang van goede verwijsinformatie. Eerstelijns: 2015, 7(5), p. 36-37.
Lees online
Jaarlijks publiceert het NIVEL landelijk representatieve verwijscijfers, dit jaar voor het eerst op basis van gegevens uit ZorgDomein. Deze cijfers kunnen huisartspraktijken inzicht geven in hun eigen verwijsgedrag ten opzichte van het landelijke beeld. Maar er is nog veel meer mogelijk met deze gegevens: het kan bijvoorbeeld ook van nut zijn bij het monitoren van de substitutie van de zorg.