Publicatie

Publicatie datum

Monitoring van gezondheidsproblemen na rampen.

Dirkzwager, A.J.E., Dorn, T., Kerssens, J.J., IJzermans, C.J. Monitoring van gezondheidsproblemen na rampen. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2004, 82(3) 63. Abstract. Nederlands Congres Volksgezondheid 2004 ' Preventie in de 21e eeuw', De Doelen Rotterdam, 14-15 april 2004.
In de afgelopen jaren vonden in Enschede en Volendam twee grootschalige rampen plaats, waarna het NIVEL een monitoringonderzoek is gestart naar de gezondheid van getroffenen door gebruik te maken van gegevens van de huisartsen in deze steden. Het doel is het in kaart brengen van het verloop van het zorggebruik en gezondheidsproblemen na rampen. Gegevens worden verzameld via de electronische dossiers van 6 huisartsen uit Volendam en 40 uit Enschede. De bij de huisarts gepresenteerde gezondheidsproblemen zijn gecodeerd met behulp van de 'International Classification of Primary Care' (ICPC). Individuele klachten zijn samengevoegd tot een aantal clusters, zoals: psychish-sociaal, bewegingsapparaat, luchtwegen, maag-darm. Ook is er vergelijkingsmateriaal beschikbaar van een lokale refentie- en een landelijke controlegroep. Voor beide rampen zijn gegevens beschikbaar van één jaar voor de ramp t/m drie jaar erna. Enschede: Ruim 5.000 getroffenen zijn geïncludeerd. De contacten voor psychosociale problemen nemen na de ramp sterk toe, van circa 100 per vier weken naar ruim 1.100 in de eerste 4 weken na de ramp. Twee jaar na de ramp is dit nog steeds verhoogd. In vergelijking met voor de ramp, nam ook het aantal chronische en maag-darm problemen na de ramp toe. Mensen van Turkse afkomst, ouderen, ziekenfondsverzekerden en vooral mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, hebben een verhoogd risico op problemen na de ramp. Volendam: In Volendam worden verschillende groepen getroffenen onderzocht. Hier worden gegevens van 451 ouders van in het café aanwezige jongeren gepresenteerd. Hun aantal contacten voor psychosociale problemen nemen toe van 16.5% in het jaar voor de ramp naar 55.5% in het eerste en 28% in het tweede jaar erna. Ook het aantal contacten voor chronische ziekten, met name hypertensie neemt na de ramp toe. De voordelen van monitoring van gezondheidsgevolgen via gegevens uit reeds bestaande elektronische dossiers en aanknopingspunten voor (secundaire) preventie worden gepresenteerd. (aut.ref.)
Gegevensverzameling