Publicatie

Publicatie datum

Morbiditeit in de huisartsenpraktijk: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

Nielen, M., Verheij, R. Morbiditeit in de huisartsenpraktijk: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2015, 93(8), p. 287.
Download de PDF
Huisartsen hebben een volledig beeld van de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Bijna iedereen staat immers bij een huisarts ingeschreven en de huisarts is als poortwachter de eerste zorgprofessional waarmee contact wordt gezocht bij een medisch probleem. Het NIVEL gebruikt gegevens die huisartsen routinematig in hun elektronische patiëntendossiers vastleggen om landelijke morbiditeitscijfers te berekenen. Dit is echter nog niet zo eenvoudig, aangezien deze gegevens voor een ander doel worden vastgelegd. (aut. ref.)
Gegevensverzameling