Publicatie

Publicatie datum

Morele spanningen: verpleegkundigen ervaren morele spanningen rondom mogelijk levensverlengende behandelingen van volwassenen met een korte levensverwachting.

Steenbergen, M., Arends, S., Jongerden, I., Francke, A. Morele spanningen: verpleegkundigen ervaren morele spanningen rondom mogelijk levensverlengende behandelingen van volwassenen met een korte levensverwachting. TVZ: Verpleegkunde in praktijk en wetenschap: 2022, 132(5), p. 22.
Download de PDF
Verpleegkundigen in het ziekenhuis zijn vaak betrokken bij potentieel levensverlengende behandelingen van volwassenen met een korte levensverwachting. Bijvoorbeeld chemotherapie bij eindstadium kanker. Dergelijke behandelingen kunnen weliswaar het leven verlengen, maar hebben vaak ook bijwerkingen die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden.Vaak neemt een arts beslissingen over levensverlengende behandelingen, mogelijk samen met de patiënt. Verpleegkundigen worden nog onvoldoende betrokken bij de beslissing. Maar vanwege hun frequente en laagdrempelige patiëntencontact kunnen zij een belangrijke rol spelen in het komen tot een passende beslissing. Als verpleegkundigen een levensverlengende behandeling moeten uitvoeren die naar hun mening zinloos is of niet voldoet aan de wensen van een patiënt, ervaren ze mogelijk morele spanning.
Het doel van deze studie is inzicht te krijgen in morele spanningen die verpleegkundigen ervaren wanneer zij betrokken zijn bij mogelijk levensverlengende behandelingen van volwassenen met een korte levensverwachting. Ook wordt onderzocht of deze morele spanning veroorzaakt wordt doordat zij niet betrokken waren bij de besluitvorming.

Dit artikel maakt onderdeel uit van Dossier Future proof nursing in TVZ