Publicatie

Publicatie datum

Multipele sclerose in de huisartspraktijk.

Donker, G.A., Foets, M., Spreeuwenberg, P., Steen, J. van der. Multipele sclerose in de huisartspraktijk. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 1996, 140(28), 1459-1463
Download de PDF
Doel. Meer inzicht krijgen in de rol van de huisarts bij diagnostiek en