Project
Afgesloten
2009

Therapietrouw bij gebruik cholesterolverlagers verbeteren: perspectief van patiënt en voorschrijver betrekken in de communicatie, 2008-2009

Duur: dec 2008 - sep 2009

Achtergrond
Therapietrouw aan cholesterolverlagers is laag. Er is een behoorlijke variatie tussen huisartsen in de mate waarin hun patiënten therapietrouw zijn. Dit kan mogelijk verklaard worden door verschillen in de manier waarop huisartsen met hun patiënten over geneesmiddelengebruik praten. Aandacht voor de communicatie in de spreekkamer over het gebruik van cholesterolverlagers en opvolgen van leefstijladviezen en over de behoeften en opvattingen van de patiënt lijken een eerste voorwaarde voor het verbeteren van therapietrouw.

Onderzoeksvraag
Hoe kijken patiënten aan tegen het gebruik van cholesterolverlagers en het belang van therapietrouw, en hoe wordt er tijdens huisartsconsulten met patiënten over dit onderwerp gecommuniceerd?

Methode
Er worden focusgroepgesprekken met patiënten die cholesterolverlagers gebruiken gehouden. Daarnaast worden op video opgenomen huisartsconsulten met patiënten die een cholesterolverlager krijgen voorgeschreven geobserveerd en geanalyseerd.

Resultaat
Een aandachtspuntenlijst voor de communicatie over cholesterolverlagers en therapietrouw voor zowel zorgverlener als patiënt.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Minsterie van VWS - Stichting Fonds Patiënten Gehandicapten en Ouderen (PGO)
Projectpartners
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)