Publicatie

Na een incident, praten met de patiënt en diens naasten.

Jansma, J.D., Zwaan, L., Peet, D.M. van der, Wagner, C., Geerders, B.P. Na een incident, praten met de patiënt en diens naasten. KIZ: Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg: 2011, 21(4), p. 14-17.
Download de PDF
Als er iets misgaat in de zorg en een patiënt als gevolg hiervan schade oploopt, is het belangrijk dat hierover met de patiënt wordt gesproken. De patiënt waardeert open communicatie en dit leidt er vaak toe dat hij besluit geen klacht of claim in te dienen. Desondanks wordt slechts een derde van de incidenten of calamiteiten in ziekenhuizen met de patiënten en naasten besproken. In dit artikel worden de ontwikkeling en implementatie van een practische handeiding beschreven die zorgverleners in het ziekenhuis handvatten biedt bij het aangaan van het geprek na een incident. (aut. ref)