Publicatie

Publicatie datum

Naar een toekomst met meer wijkverpleegkundigen? De aantrekkelijkheid van het werken in de thuiszorg en het doorstromen van MBO- naar HBO-Verpleegkunde.

Veer, A.J.E. de, Verkleij, K.A.M., Peeters, J.M., Francke, A.L. Naar een toekomst met meer wijkverpleegkundigen? De aantrekkelijkheid van het werken in de thuiszorg en het doorstromen van MBO- naar HBO-Verpleegkunde. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
Door de transities in de zorg en het onderscheid dat nu gemaakt wordt tussen taken van MBO- en HBO-opgeleide verpleegkundigen is er een tekort aan wijkverpleegkundigen.

We gaan in op de volgende vragen
- Willen MBO-opgeleide verpleegkundigen doorstromen naar een opleiding HBO-verpleegkunde?
- Willen HBO-opgeleide verpleegkundigen die elders werkzaam zijn, als wijkverpleegkundige werken?

Hiervoor zetten we de volgende werkwijzen in:
- quick scan van de literatuur
- vragenlijstonderzoek onder ongeveer 900 verpleegkundigen
- gesprekken met verpleegkundigen die, zonder en met succes, doorgestroomd zijn naar een hbo-v opleiding.
- bijeenkomst met een adviesgroep.

Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw - programma Zichtbare Schakel fase 2
Gegevensverzameling