Publicatie

Publicatie datum

Naar een toekomst met meer wijkverpleegkundigen? De aantrekkelijkheid van het werken in de thuiszorg en het doorstromen van MBO- naar HBO-Verpleegkunde.

Veer, A.J.E. de, Verkleij, K.A.M., Peeters, J.M., Francke, A.L. Naar een toekomst met meer wijkverpleegkundigen? De aantrekkelijkheid van het werken in de thuiszorg en het doorstromen van MBO- naar HBO-Verpleegkunde. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
Kwalitatief goede zorg, dicht bij huis, is van groot belang voor mensen die zorg nodig hebben. Om de zorg in de wijk te verbeteren, investeert de overheid in de inzet van meer (HBO-opgeleide) wijkverpleegkundigen. Voor extra inzet is het van belang dat meer verpleegkundigen gaan kiezen voor werken in de thuiszorg. Dit onderzoek laat zien dat er onder verpleegkundigen die momenteel buiten de thuiszorg werken belangstelling is om in de thuiszorg te werken, maar dat imagoverbetering, bijscholing en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden nodig zijn om hen een overstap naar de thuiszorg te laten maken. Ook blijkt er onder MBO-opgeleide verpleegkundigen belangstelling te zijn om op korte termijn door te stromen naar een HBO-Verpleegkunde opleiding.
Gegevensverzameling