Publicatie

Publicatie datum

Naast monitoren ook aandacht voor mechanismen.

Groenewegen, P.P., Bakker, D.H. de. Naast monitoren ook aandacht voor mechanismen. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2006, 84(7), 384-385
De Zorgbalans is beschrijvend en wegend. De Zorgbalans is daar goed in geslaagd. Het is een verantwoord, goed geschreven en mooi uitgegeven stuk geworden. Het monitoren van de ontwikkelingen staat centraal. De kracht van monitoring is volgen in de tijd. De waarde van de Zorgbalans zal dus alleen maar toenemen. Daar zullen we nog wel even op moeten wachten want de volgende Zorgbalans verschijnt in 2008 en trends worden pas trends als er meer dan twee meetmomenten zijn. Monitoring is één ding; daarnaast zal er - buiten de Zorgbalans - aandacht moeten zijn voor de processen en mechanismen die de geobserveerde verschijnselen nader kunnen verklaren. (aut.ref.)