Publicatie

Publicatie datum

Nabestaanden.

Beurs, D. de. Nabestaanden. In: C. van Heeringen; G. Portzky; D.P. de Beurs; A.J.F.M. Kerkhof. Handboek suïcidaal gedrag. 2019, Amsterdam: De Tijdstroom/Boom Amsterdam. 462-469
Download de PDF
Pas sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is er aandacht voor de nabestaanden van een suïcide. Het recente rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie over suïcidepreventie erkent dat nabestaanden van suïcide een kwetsbare groep vormen die voor een lang en moeilijk proces kunnen staan voor ze weer verder met hun eigen leven kunnen. Nabestaanden van een suïcide hebben een verhoogd risico van mentale en sociale problemen, met inbegrip van suïcidaal gedrag. Interventie op verschillende niveaus (individueel en via de community) wordt daarom ook aangeraden. We spreken dan van postventie: alle activiteiten ontwikkeld door, met of voor nabestaanden van een suïcide, met als doel het herstelproces na een suïcide te bespoedigen en calamiteiten zoals suïcidaal gedrag te voorkomen. Postventie kan bestaan uit samenkomen in lotgenotengroepen, community- interventies, onderzoek en beleid gericht op nabestaanden.