Publicatie

Publicatie datum

The National Immunisation Programme in the Netherlands: surveillance and developments in 2016-2017.

Alebeek, R. van, Benschop, K., Benthem, B. van, Brinnendijk, R. van, Bogaards, J.A., Bootsma, H.J., Brinkman, I., Bruijning-Verhagen, P., Buisman, A., Cremer, J., Donken, R., Duizer, E., Els, C.A.C.M. van, Ende, A. van der, Friesema, I.H.M., Gent, M. van, Gier, B. de, Gouma, S., Heiningen, F. van, Hoek, W. van der, Hofstraat, S., Hooiveld, M., Hulshof, K., Janga-Jansen, A., Jochemsen, P., Kaaijk, P., Kassteele, J. van de, Kasteren, P.B. van, Kemmeren, J.M., Kerkhof, H. van den, King, A.J., Klis, F.R.M. van der, Knol, M.J., Korthals-Altes, H., Lehmann, B., Lier, E.A. van, Luinstra-Passchier, M., Luytjes, W., Maas, N.A.T. van der, Mangen, M.J.J., McDonald, S.A., Meijer, A., Melker, H.E. de, Mollema, L., Monge, S., Nielen, M., Nottermans, D.W., Pasmans, H., Pinelli, E., Prettner, R., Qendri, V., Reubsaet, F.A.G., Romijnders, K., Rots, N.Y., Ruijs, W.L.M., Schurink-van 't Klooster, T.M., Slobbe, J. van, Suijkerbuijk, A.W.M., Teirlinck, A.C., Veldhuizen, I.K., Vennema, H., Verberk, J.D.M., Vos, R.A., Weele, P. van der, Woestenberg, P.J., Woudenberg, T. The National Immunisation Programme in the Netherlands: surveillance and developments in 2016-2017. Bilthoven: RIVM, 2017. 267 p.
Download de PDF
Surveillance en ontwikkelingen in 2016–2017

In 2016 kregen ongeveer 760.000 kinderen van 0 tot 19 jaar samen 2.140.000 vaccinaties vanuit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De deelname aan het RVP is hoog (afhankelijk van het vaccin meer dan 90 procent), maar is voor het derde achtereenvolgende jaar met ongeveer 0,5 procent gedaald onder pasgeborenen. Het aantal meisjes dat zich tegen het humaan papillomavirus (HPV) heeft laten vaccineren, is gedaald van 61 naar 53 procent. Het aantal meldingen (1483) van mogelijke bijwerkingen (in totaal 3665) van vaccins in 2016 is vergelijkbaar met het aantal meldingen in 2015.

RVP-ziekten
Wederom waren er weinig meldingen van mensen die een ziekte kregen waartegen via het RVP wordt ingeënt. Wel was het aantal zieken door Haemophilus influenzae type b (Hib) in 2016 hoger (44) dan in de afgelopen 5 jaar (22-34), vooral onder kinderen jonger dan 5 jaar. Het aantal mensen met kinkhoest in 2016 paste in het normale patroon. Toch overleden dat jaar 6 mensen aan deze ziekte. Het aantal mensen met baarmoederhalskanker is gestegen in 2016 (9,3 per 100.000 vergeleken met 7,7 per 100.000 in 2015). In 2017 zijn twee volledig gevaccineerde werknemers blootgesteld aan wild poliovirus type 2 (WPV2). Door hen strikt te isoleren heeft de ziekte heeft zich niet verder verspreid.

Ziekten voor potentiele RVP-vaccins
Het aantal mensen met Meningokokkenziekte (Men) neemt toe nadat het meer dan twee decennia is gedaald. Een aanhoudende sterke stijging wordt gezien in Meningokokken serogroep W-ziekte (9, 50 en 34 patiënten in respectievelijk 2015, 2016 en de eerste 5 maanden van 2017).

Adviezen Gezondheidsraad
Het RIVM faciliteert de Gezondheidsraad voor hun adviezen over vaccinatie en verzamelt daarvoor nationale en internationale informatie over rotavirus, meningokokkenziekte en HPV. De Gezondheidsraad heeft eerder geadviseerd om alle zwangere vrouwen tijdens de zwangerschap een kinkhoestvaccinatie aan te bieden. De minister van VWS staat hier positief tegenover maar moet nog een besluit nemen. Aanvullend heeft de Gezondheidsraad in 2017 geadviseerd om alle werknemers die tijdens hun werk in contact staan met pasgeborenen vaccinatie aan te bieden tegen kinkhoest. Verder adviseerde de Gezondheidsraad in september 2017 positief over vaccinatie tegen rotavirus en besloot de minister diezelfde maand om in 2018 te gaan vaccineren tegen Meningokokkenziekte veroorzaakt door typen A, C, W en Y. (aut. ref.)