Publicatie

Publicatie datum

The National Immunisation Programme in the Netherlands : surveillance and developments in 2017-2018.

Abraham, D., Baboe-Kalpoe, S., Benschop, K., Benthem, B. van, Berbers, G.A.M., Binnendijk, R. van, Blommers, C., Bodewes, R., Boer, P.T. de, Boogaard, J. van den, Bogaards, J.A., Bosch, T., Brinkman, I., Bruijning-Verhagen, P., Buisman, A., Cremer, J., Duizer, E., Els, C.A.C.M. van, Ende, A. van der, Friesema, I.H.M., Gier, B. de, Heiningen, F. van, Hoek, W. van der, Hoes, J., Hooiveld, M., Hubert, J., Hulshof, K., Janga-Jansen, A., Kaaijk, P., Kassteele, J. van de, Kasteren, P.B. van, Kemmeren, J.M., Kerkhof, H. van den, King, A.J., Klis, F.R.M. van der, Knol, M.J., Kuit, A. van de, Kuppenvelt, M., Lier, E.A. van, Luytjes, W., Maas, N.A.T. van der, Maduro, E., Mangen, M.J.J., McDonald, S.A., Meijer, A., Melker, H.E. de, Mollema, L., Nielen, M., Nottermans, D.W., Pasmans, H., Pinelli, E., Qendri, V., Reubsaet, F.A.G., Reukers, D., Romijnders, K., Rooyer, F., Rots, N.Y., Ruijs, W.L.M., Schurink-van 't Klooster, T.M., Sitalsing, A., Slobbe, J. van, Suijkerbuijk, A.W.M., Teirlinck, A.C., Tuin, M., Veldhuizen, I.K., Vennema, H., Verberk, J.D.M., Visser, M., Vos, R.A., Wijhe, M. van, Wijsman, M., Woestenberg, P.J., Woudenberg, T., Zoonen, K. van. The National Immunisation Programme in the Netherlands : surveillance and developments in 2017-2018. Bilthoven: RIVM, 2018. 267 p.
Download de PDF
In 2017 kregen ongeveer 760.000 kinderen van 0 tot 19 jaar samen 2.140.000 vaccinaties vanuit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De deelname aan het RVP is hoog onder kinderen jonger dan 10 jaar, ondanks de daling van ongeveer 2 tot 3 procent voor de meeste vaccinaties sinds 2014. Een uitzondering op de hoge deelname is het aantal meisjes dat zich tegen het humaan papillomavirus (HPV) heeft laten vaccineren, dat met 15 procent is gedaald sinds 2016. Het aantal meldingen (1383) van mogelijke bijwerkingen van vaccins in 2017 was lager dan het jaar
ervoor (1483).

RVP-ziekten
Het aantal patiënten met meningokokkenziekte door MenW blijft stijgen, met 80 patiënten in 2017 en 78 tot en met augustus 2018. Daarom is sinds mei 2018 de MenC-vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden vervangen door MenACWY-vaccinatie. Het percentage mensen dat aan MenW-ziekte overlijdt is aanzienlijk hoger (17 procent) dan bij andere meningokokken serogroepen.

In 2017 was het aantal meldingen van mazelen met 16 gevallen laag, maar wat hoger dan in voorgaande twee jaren. Het aantal meldingen van kinkhoest was in lijn met 2016 (28,7 vergeleken met 32,6 per 10.000). Er overleden drie mensen aan kinkhoest, één jonge zuigeling en twee ouderen. Het aantal meldingen van acute hepatitis B bleef stabiel (0,7 per
100.000 populatie). Ook het aantal mensen dat ziek werd van een type pneumokokkenziekte waartegen het vaccin beschermt, bleef erg laag in 2017/2018. Net als voorgaande waren er in 2017 weinig meldingen van bof (46), Haemophilus influenzae type b (Hib; 46), meningokokken serogroep C (MenC; 9), difterie (4), tetanus (1), rodehond (0) en polio (0).

De inwoners van Bonaire, St. Eustatius en Saba zijn overwegend goed beschermd tegen ziekten uit het RVP. Alleen de bescherming tegen mazelen en difterie is voor sommige leeftijdsgroepen niet optimaal. Alertheid is geboden om eventuele patiënten snel op te sporen om te voorkomen dat deze ziekten zich vanuit omliggende landen verspreiden. Daar zijn sinds kort uitbraken gaande.

Nieuwe adviezen en besluiten
In juli 2018 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten om de MenACWY-vaccinatie vanaf oktober 2018 uit te bereiden naar 13-14- jarigen; in 2019 komt er een inhaalcampagne voor alle 15-18-jarigen. Ook is besloten om vaccinatie tegen het rotavirus aan te bieden aan risicogroepen en dat kinkhoestvaccinatie voor zwangeren via het RVP wordt georganiseerd door jeugdgezondheidszorg organisaties. De Gezondheidsraad adviseert
vaccinatie tegen pneumokokken aan te bieden aan 60-plussers. (aut. ref.)