Publicatie

Publicatie datum

The National Immunisation Programme in the Netherlands : surveillance and developments in 2019-2020.

Benschop, K.S.M., Benthem, B.H.B. van, Berbers, G.A.M., Binnendijk, R. van, Bodewes, R., Bogaards, J.A., Bruijning-Verhagen, P., Buisman, A., Cremer, J., Duizer, E., Eer, K. van, Els, C.A.C.M. van, Freudenburg-de Graaf, W., Friesema, I.H.M., Gier, B. de, Hartog, G. den, Heiningen, F. van, Hoek, W. van der, Hoes, J., Hooiveld, M., Hulshof, H.K., Kaaijk, P., Kassteele, J. van de, Kasteren, P.B. van, Kemmeren, J.M., King, A.J., Klis, F.R.M. van der, Knol, M.J., Lagerweij, G.R., Lier, E.A. van, Luytjes, W., Maas, N.A.T. van der, Mariman, R., McDonald, S., Meijer, A., Melker, H. de, Middeldorp, M., Miellet, W., Mollema, L., Nielen, M., Notermans, D.W., Ohm, M., Oostdijk, C., Pasmans, H., Pijnacker, R., Pinelli Ortiz, E., Reubsaet, F.A.G., Rikkengaa, E., Rooyer, F., Rots, N.Y., Ruijs, W.L.M., Schurink-van 't Klooster, T.M., Shah, A.A., Slobbe, J. van, Sorge, N.M. van, Suijkerbuijk, A.W.M., Sunderland, A., Teirlinck, A.C., Trzcinski, K., Veldhuijzen, I.K., Vennema, H., Vries, M. de, Visser, L., Visser, M., Vos, R.A., Wennekes, M.D., Zoonen, K. van. The National Immunisation Programme in the Netherlands : surveillance and developments in 2019-2020. Bilthoven: RIVM, 2020.

Download de PDF
Publiekssamenvatting
Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland
Surveillance en ontwikkelingen in 2019-2020

In 2019 zijn 1.520.301 kinderen en zwangere vrouwen gevaccineerd via het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In totaal kregen zij 2.929.264 vaccinaties. De landelijke
vaccinatiegraad is voor het eerst sinds 5 jaar licht gestegen.
Er waren in 2019 geen meldingen van difterie, tetanus, rodehond en polio. Net als in de vorige
jaren waren er weinig meldingen van Haemophilus influenzae type b (Hib; 39). Het aantal
meldingen van mazelen was met 84 relatief hoog. Het aantal meldingen van bof (131) was twee
keer hoger dan in 2018. Het aantal meldingen van hepatitis B (1205) bleef stabiel.
Het totale aantal meldingen van meningokokken W ziekte (62) daalde nadat de vaccinatie
hiertegen in het Rijksvaccinatieprogramma is opgenomen (voor de leeftijd van 14 maanden en
14 jaar). Daarmee kwam een einde aan de stijging van 2015 tot 2018 (9 tot 103). Het aantal
meldingen van kinkhoest (6383) was hoger dan in 2018. Sinds eind 2019 krijgen zwangeren een
vaccinatie tegen kinkhoest (de zogeheten 22 wekenprik) om ernstige kinkhoest bij jonge
baby’s te voorkomen.
Van maart 2020 tot en met juni zijn er tijdens de corona-maatregelen, waaronder social
distancing en de sluiting van scholen, minder gevallen van kinkhoest, invasieve
pneumokokkenziekte, meningokokkenziekte en bof gemeld.
Het ministerie van VWS besloot in april 2020 de invoering van de vaccinatie tegen het rotavirus
voor kinderen die een groter risico lopen om er ernstig ziek van te worden in het
Rijksvaccinatieprogramma uit te stellen. Een nieuwe studie laat zien dat het vaccin deze
risicogroep minder goed tegen dit virus beschermt dan was verwacht. Het ministerie heeft de
Gezondheidsraad om een nieuw advies gevraagd. Dit wordt in 2021 verwacht.
In 2020 zou de pneumokokkenvaccinatie worden aangeboden aan ouderen van 60, 65, 70 en
75 jaar. Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus heeft de staatssecretaris van VWS op
advies van de Gezondheidsraad besloten om de vaccinatie in dat jaar aan te bieden aan de
oudste leeftijdsgroepen (73 tot en met 79-jarigen).