Publicatie

Publicatie datum

The National Immunisation Programme in the Netherlands: surveillance and developments in 2021-2022.

Afrian, A., Andeweg, S., Backer, J.A., Beld, M.J.C. van de, Benincà, E., Benschop, K.S.M., Berry, D.S.F., Binnendijk, R.S. van, Blomont-Frederick, S., Bodewes, R., Boer, P. de, Boer, M.C., Boven, M. van, Brouwer, J.G.M., Brummelman, J., Buisman, A., Carpay, M., Coul, E. op de, Cremer, J., Duizer, E., Eer, K. van, Eggink, D., Els, C.A.C.M. van, Ende, C. van den, Ewijk, C.E. van, Ewijk, K. van, Freudenburg-de Graaf, W., Friesema, I.H.M., Gier, B. de, Gordon, T., Hagen, C.C.E. van, Hahné, S.J.M., Hartog, G. den, Heiningen, F. van, Henry, M.M., Helm, K., Hoeve, C., Hof, S. van den, Hoogen, M.L.L. van den, Hooiveld, M., Huiberts, A., Immink, M.M., Jongenotter, F., Kaaijk, P., Kassteele, J. van de, Kasteren, P.B. van, Kemmeren, J.M., King, A.J., Klis, F.R.M. van der, Knol, M.J., Korthals Altes, H., Kusters, J.M.A., Lanooij, S.J., Lier, E.A. van, Maaden, T. van der, Maas, N.A.T. van der, Mariman, S., Maxwell, A.A.A., McDonald, S., Meijberg, A., Meijer, A., Meijeren, D.L. van, Melker, H.E. de, Middeldorp, M., Miellet, W., Niessen, F.A., Notermans, D.W., Oostdijk, C., Op de Coul, E., Pijnacker, R., Pinelli Ortiz, E., Plantinga, N., Pluijmaekers, A.J.M., Putten, B.C.L. van der, Rots, N.Y., Ruijs, W.L.M., Schreuder, I., Slobbe, J. van, Smits, G., Sorge, N.M. van, Steens, A., Teelen, S., Teirlinck, A.C., Valk, A., Veerman, C., Veldhuizen, I.K., Vennema, H., Versteegen, P., Visser, L.J., Voskuil, P.H., Vos, E.R.A., Vries, M. de, Werkhoven, C.H. van, Wijmenga-Monsuur, A.J., Wit, J. de, Wong, D. The National Immunisation Programme in the Netherlands: surveillance and developments in 2021-2022. Bilthoven: RIVM, 2021. 362 p.
Download de PDF
Publiekssamenvatting
Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland
Surveillance en ontwikkelingen in 2021-2022

Het RIVM houdt elk jaar bij hoeveel mensen een ziekte krijgen waartegen vanuit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt gevaccineerd. In 2021 kregen minder mensen zo’n ziekte dan in 2020. Dit komt waarschijnlijk door de coronamaatregelen, zoals afstand houden en handen wassen. Er waren vooral minder mensen met invasieve pneumokokkenziekte (ongeveer 1.250 personen), kinkhoest (74) en bof (1). Ook is het aantal meningokokkenziekte type W ziektegevallen (4) verder gedaald nadat deze vaccinatie in 2020 voor tieners is
toegevoegd aan het RVP. Er waren in 2021 geen mensen met difterie, tetanus, mazelen, rodehond of polio.

Het aantal meldingen van chronische hepatitis B (743) was ongeveer hetzelfde als in 2020. Tussen 2014 en 2019 waren dat er veel meer, toen per jaar zo’n 1.000 tot 1.100 mensen te horen kregen dat ze deze ziekte hebben. De daling komt waarschijnlijk doordat mensen tijdens de coronapandemie minder vaak naar een dokter gingen.

Alleen Haemophilus influenza type B (Hib) komt vaker voor dan vóór de coronapandemie. In 2020 en 2021 waren er 68 meldingen per jaar, vergeleken met 39 in 2019. Het RIVM onderzoekt de oorzaak. Het vaccin lijkt even effectief te zijn als in eerdere jaren.

In 2021 zijn 1.703.102 kinderen gevaccineerd via het RVP. Zij kregen in totaal 2.219.341 vaccinaties. Ook hebben 115.886 zwangere vrouwen een vaccinatie gekregen die hun baby vanaf de geboorte beschermt tegen onder andere kinkhoest. Dit is de 22 wekenprik. De vaccinatiegraad in Nederland is iets lager dan vorig jaar. Dit komt voor een deel door de coronapandemie, waardoor sommige vaccinaties later zijn gegeven dan normaal.

De Gezondheidsraad adviseerde in juni 2021 om jonge baby’s tegen het rotavirus te vaccineren. In september 2021 adviseerde de Gezondheidsraad om meer risicogroepen uit te nodigen voor de griepvaccinatie, waaronder zwangere vrouwen. Het ministerie van VWS heeft in 2022 beide adviezen overgenomen.

Vaccineren tegen de ziekte COVID-19 werkt goed om ernstige ziekte en sterfte te voorkomen, maar de bescherming neemt langzaam af. De booster- en herhaalvaccinaties zorgen ervoor dat de bescherming weer toeneemt.