Publicatie

Publicatie datum

Niet te veel en niet te weinig: de balans tussen nodige en onnodige zorg in de huisartsenpraktijk.

Vervloet, M., Bomhoff, M., Schellevis, F., Dijk, L. van. Niet te veel en niet te weinig: de balans tussen nodige en onnodige zorg in de huisartsenpraktijk. Utrecht: NIVEL, 2015. 87 p.
Download de PDF
De afgelopen jaren zijn verschillende studies gepubliceerd waarin de vraag centraal staat of altijd alle zorg geleverd moet worden die mogelijk is. Bij veel van deze initiatieven ligt de nadruk op de zorg in de laatste levensfase. Echter, het vraagstuk of alle zorg die geleverd kan worden, ook geleverd moet worden, is niet alleen in de laatste levensfase relevant. Deze speelt bij elke zorgvraag.

In deze overzichtsstudie kiezen we daarom voor een andere focus. We kijken naar de plek binnen de gezondheidszorg, die in deze discussie minder aandacht heeft gekregen, maar waar veel zorgtrajecten starten: de huisartspraktijk. Is alle zorg die huisartsen leveren nodig? En wat bepaalt dat afgezien wordt van een behandeling? En communiceren huisartsen en patiënte hierover? Dit zijn het type vragen waar deze studie op ingaat.

Hiertoe is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn relevante (beleids)documenten geanalyseerd. Daarnaast zijn explorerende gesprekken gehouden met vertegenwoordigers van een aantal organisaties voor wie het onderwerp actueel is, is een korte vragenlijst over de keuze voor niet behandelen voorgelegd aan de leden van NIVEL’s Consumentenpanel Gezondheidzorg, en is een aantal huisartsen kort telefonisch geïnterviewd. Tot slot is een invitational conference georganiseerd waar de belangrijkste resultaten werden bediscussieerd en input is verkregen voor een beleids- en onderzoeksagenda.
Gegevensverzameling