Publicatie

Publicatie datum

Nieuw besturingsmiddel in het poldermodel?

Meloen, J.D., Groenewegen, P.P., Delnoij, D.M.J. Nieuw besturingsmiddel in het poldermodel? TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2001, 79(4), 248-251
In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag in hoeverre meerjarenafspraken met koepels in de gezondheidszorg een nieuw besturingsinstrument vormen, wat ervan verwacht kan worden en waarom juist nu dit middel wordt ingezet.