Publicatie

Publicatie datum

Nieuw onderzoek naar groenere behandeling met behulp van feedbackmodule.

Knottnerus, B., Hek, K. Nieuw onderzoek naar groenere behandeling met behulp van feedbackmodule. Huisarts en Wetenschap: 2022, 65(okt.)
Download de PDF
Een deel van de voorschrifen die huisartsen uitschrijven kan mogelijk worden vervangen door behandelingen die minder klimaatimpact hebben en even efectief zijn. Want ook geneesmiddelen belasten het klimaat. Het is belangrijk dat huisartsen hier oog voor hebben. In een lopend onderzoek wil het Nivel een feedbackmodule ontwikkelen die huisartsen inzicht geef in de klimaatimpact van hun voorschrifen.