Publicatie

Publicatie datum

NIVEL Jaarverslag 2015. Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: onderwerpen die we onderzoeken.

Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten. NIVEL Jaarverslag 2015. Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: onderwerpen die we onderzoeken. Utrecht: NIVEL, 2016. 1 p. Bijlage: Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten. Jaarverslag 2015: monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking. Utrecht: NIVEL, 2016.
Download de PDF
Het NIVEL maakt jaarlijks een overzicht van de activiteiten en resultaten van de ‘Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking’. Het onderzoek binnen de monitor wordt uitgevoerd met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit is de samenvatting van het jaarverslag. Het volledige jaarverslag vindt u via deze link (http://www.nivel.nl/sites/default/files/jaarverslag_2015.pdf) (aut. ref.)