Nieuws
12-09-2016

Jaarverslag 2015 Monitor Chronisch zieken en mensen met beperkingen

Het jaarverslag 2015 van de Nivel-monitor Zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking’ is verschenen. Deze monitor is een belangrijke bron van informatie om te leren over het perspectief van mensen met een chronische ziekte of beperking, bijvoorbeeld over zorg (zorggebruik en behoefte aan zorg, zelfmanagement, ondersteuning door naasten) en participatie (betaald en onbetaald werk, activiteiten in de vrije tijd, ervaren kwaliteit van leven, eenzaamheid en de financiële situatie).

In het onderzoek wordt gebruikgemaakt van twee unieke panels: het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG), bestaande uit circa 4000 mensen met een somatische chronische ziekte en/of lichamelijke beperkingen, en het Panel Samen Leven (PSL), bestaande uit circa 550 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking en hun naasten. Deze panels worden door het NIVEL gebruikt om de situatie van mensen met een chronische ziekte of een beperking door de tijd heen te volgen.
 

Zo bleek bijvoorbeeld dat het percentage mensen met een lichamelijke beperking dat vrijwilligerswerk doet in 2014 hoger was dan in voorgaande jaren (figuur 1).

Het is ook voor andere partijen mogelijk om het NPCG en het PSL te gebruiken voor het beantwoorden van onderzoeksvragen. Het NIVEL organiseert dit jaar een dag om met u mogelijkheden hiertoe te verkennen. Hierover volgt nader bericht.

De monitor wordt door het NIVEL uitgevoerd met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.