Publicatie

Publicatie datum

NIVEL Jaarverslag 2015. Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: resultaten van het onderzoek in 2015.

Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten. NIVEL Jaarverslag 2015. Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: resultaten van het onderzoek in 2015. Utrecht: NIVEL, 2016. 1 p. Bijlage: Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten. Jaarverslag 2015: monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking. Utrecht: NIVEL, 2016.
Download de PDF
In dit verslag vindt u een overzicht van de activiteiten en resultaten van het onderzoeksprogramma ‘Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking’ in 2015. Dit onderzoeksprogramma wordt door het Nivel uitgevoerd met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het doel van deze publicatie is om relevante partijen te voorzien van informatie, zodat ze beleid ontwikkelen waarin voldoende aandacht is voor de positie van mensen met chronische aandoeningen en beperkingen.