Publicatie

Publicatie datum

Nivel Onderzoeksagenda 2022-2024.

Nivel. Nivel Onderzoeksagenda 2022-2024. Utrecht: Nivel, 2022. 41 p.
Download de PDF
Het Nivel laat in zijn Onderzoeksagenda 2022-2024 zien hoe het zich de komende jaren inzet in het vinden van oplossingen voor de vele uitdagingen waar we voor staan in de zorg. Centraal in de agenda staan vier grote, maatschappelijke uitdagingen die ons allen aangaan en ook de gezondheidzorg sterk raken:
- Gezond zijn en gezond blijven
- Naar een inclusieve samenleving
- De zorgprofessional van de toekomst
- Duurzame gezondheidszorg

In de agenda worden tal van onderzoeksactiviteiten genoemd waarmee het Nivel laat zien hoe het concreet invulling geeft aan de genoemde ambitie. Op de Nivel-website is bovendien een omgeving ingericht waarin de meest actuele informatie per uitdaging wordt gedeeld. Ga hiervoor naar: https://www.nivel.nl/nl/nivel-onderzoeksagenda-2022-2024.

Daarnaast wordt in de agenda benadrukt dat ook het brede gezondheidszorgonderzoek dat het Nivel al jaren doet, onverminderd zal doorgaan. Want met de inzet van de vele, ervaren experts en de beschikking over een unieke onderzoeksinfrastructuur is het Nivel de aangewezen partij om deze ambities invulling te geven.