Publicatie

Publicatie datum

NIVEL-onderzoeksprogramma 1983-1984.

Bensing, J.M., Dopheide, J.P., Groenewegen, P.P., Verhaak, P.F.M., Zee, J. van der, Nederlands Huisartsen Instituut. NIVEL-onderzoeksprogramma 1983-1984. Utrecht: Nederlands Huisartsen Instituut, 1982. 48 p.
Download de PDF
Voor het eerst (we spreken 1983) presenteert de Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek van het Nederland Huisartsen Instituut een integraal onderzoeks-meerjarenprogramma waarin de activiteiten van de verschillende basiseenheden tezamen en in hun onderlinge samenhang worden beschreven. Deze nieuwe wijze van presenteren valt samen met een kleine reorganisatie binnen de Afdeling, en toont daar ook de consequenties van. Het meerjarenproagramma is onderverdeeld in vier basiseenheden:
- Mankracht en Voorzieningen
- Samenhang
- Hulpvraag - Hulpaanbod
- Hulpverleningsprocessen

Het NHI houdt zich bezig met de ontwikkeling en ondersteuning van de huisartsgeneeskunde, zowel in relatie tot de eerstelijns hulpverlening als tot andere sectoren van de gezondheidszorg. De laatste jaren is een tendens merkbaar tot uitgroei naar een instituut dat zich bezig­houdt met de gehele eerstelijnsgezondheidszorg. De werkzaamheden van het NHl omvatten nascholing, training, advisering, begeleiding, documentatie en informatie, alsmede wetenschappelijk onderzoek.