Publicatie

Publicatie datum

NIVEL-onderzoeksprogramma 1984-1985.

Bensing, J.M., Dopheide, J.P., Groenewegen, P.P., Verhaak, P.F.M., Zee, J. van der, Nederlands Huisartsen Instituut. NIVEL-onderzoeksprogramma 1984-1985. Utrecht: Nederlands Huisartsen Instituut, 1983. 83 p.
Download de PDF
In het NIVEL-Onderzoeksmeerjarenprogramma wordt een overzicht gegeven van het lopend en voorgenomen onderzoek van het NHI voor de jaren 1984 en verder. Meer dan ooit weerspiegelt dit programma de ontwikkelingsfase waarin het NHI zich momenteel bevindt: halverwege de ontwikkeling van een discipline­gericht huisartseninstituut naar een sectorgericht eerstelijnsinstituut.

De gekozen aandachtsvelden zijn:
- volume-aanbod en functie-aanbod in de eerstelijnsgezondheidszorg
- (effecten van) multidisciplinaire samenwerking
- patiëntenstromen tussen eerste en tweede lijn
- internationale studies (systeemvergelijkingen)

Het NHI houdt zich bezig met de ontwikkeling en ondersteuning van de huisartsgeneeskunde, zowel in relatie tot de eerstelijns hulpverlening als tot andere sectoren van de gezondheidszorg. De laatste jaren is een tendens merkbaar tot uitgroei naar een instituut dat zich bezig­houdt met de gehele eerstelijnsgezondheidszorg. De werkzaamheden van het NHl omvatten nascholing, training, advisering, begeleiding, documentatie en informatie, alsmede wetenschappelijk onderzoek.