Publicatie

Publicatie datum

NIVEL Overzichtstudies: technologie in de zorg thuis. Nog een wereld te winnen!

Peeters, J., Wiegers, T., Bie, J. de, Friele, R. NIVEL Overzichtstudies: technologie in de zorg thuis. Nog een wereld te winnen! Utrecht: NIVEL, 2013.
Download de PDF
Tal van veelbelovende technologische snufjes zijn uitgeprobeerd in de zorg thuis. Met meer en minder succes. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Maar de experimenten zijn veelal te versnipperd en kleinschalig om de effectiviteit aan te tonen, zo blijkt uit de NIVEL-overzichtstudie over technologie in de zorg thuis.

Een oudere die via de iPad contact opneemt met de thuiszorg. Of mensen met artrose die thuis oefeningen doen via internet. Ook in de zorg is technologie de belofte van de toekomst. Technologie zou het antwoord zijn op de groeiende vraag naar zorg en daardoor zouden we met minder zorgverleners toekunnen. Niet alleen in ziekenhuizen maar ook in de zorg thuis is de laatste jaren veel geëxperimenteerd met technologie die zorgtaken overneemt of makkelijker maakt. Toch kan de belofte dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen door technologie nog niet worden ingelost. Ook zijn er onvoldoende bewijzen voor besparing op zorgpersoneel en kosten.

De tijd is rijp
Wel zijn burgers steeds meer bekend met technologie, zoals internet, tabletcomputers en smartphones, en hebben voorlopers in de thuiszorg daar ruime ervaring mee. Bij de sportschool is het online maken van een afspraak heel gewoon, maar bij de tandarts en de huisarts nog veel minder. Een alarmknopje voor ouderen is inmiddels al ingeburgerd, en er zijn ook al mogelijkheden voor diagnose op afstand voor patiënten met hartritmestoornissen, er wordt gewerkt met intelligente sensoren in huis, met GPS, leefstijlapps… Maar er is nog te weinig goed opgezet, grootschalig en langdurig onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid en effectiviteit van al de verschillende technologische toepassingen in de zorg in de thuissituatie. Onderzoek dat aansluit bij de praktijk thuis en de belevingswereld van patiënten.

Ontwikkelwerk
Veel zorgorganisaties hebben plannen voor technologie in de zorg thuis, maar bijna allemaal vinden ze het lastig om de implementatie daarvan te organiseren. Veel medewerkers lopen er ook nog niet warm voor. Daarvoor moet de kennis die er is over succesvolle implementatie van dit soort initiatieven beter worden verspreid en moeten de medewerkers erop worden voorbereid. NIVEL adjunct-directeur prof. Roland Friele: “Wil technologie de hooggespannen verwachtingen waarmaken en bijdragen aan de zelfredzaamheid van ouderen en patiënten dan is er nog flink wat ontwikkelwerk nodig. Er zijn veel veelbelovende initiatieven, maar er liggen nog geen technologieën gebruiksklaar op de plank. Nu de overheid de regie meer in handen legt van verzekeraars en gemeenten, zullen zij die rol op zich moeten nemen en ook nieuwe initiatieven moeten initiëren.”

Overzichtstudie
De overzichtstudie maakt deel uit van een reeks overzichtstudies, kennisvragen en kennissyntheses waarin het NIVEL bestaande kennis bundelt en samenbrengt, toegesneden op een gerichte beleidsvraag en in de thema’s die op dit moment van belang zijn, de kansen en mogelijke risico’s. Het onderzoek is gebaseerd op onder meer literatuuronderzoek, een enquête onder burgers en zorgorganisaties en case studies. Het NIVEL is een van de partners in het Centre for Care Technology Research (CCTR). Ook deze studie is onderdeel van de activiteiten van CCTR.