Publicatie

Publicatie datum

Nivel SEP Evaluation 2016-2021.

Nivel SEP Evaluation 2016-2021. Utrecht: Academion, 2022. 19 p.
Download de PDF
‘Nivel is a great institute with added value for science, policy and healthcare practice’.

Dit rapport bevat de conclusies van evaluatie van het Nivel, uitgevoerd door een internationale, onafhankelijke visitatiecommissie. Onder leiding van prof. dr. Kees Ahaus beoordeelde de commissie de wetenschappelijke kwaliteit, de maatschappelijke impact en de duurzaamheid van het Nivel. Hierbij werd gebruikgemaakt van het Strategy Evaluation Protocol (SEP), een gezamenlijke uitgave van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
In het evaluatierapport de commissie nader in op haar bevindingen. Daarnaast worden enkele aanbevelingen gedaan voor de komende jaren.