Lovende woorden en inspiratie van internationale visitatiecommissie
Nieuws
31-01-2023

Lovende woorden en inspiratie van internationale visitatiecommissie

‘Nivel is a great institute with added value for science, policy and healthcare practice’.
Deze conclusie trok de internationale, onafhankelijke visitatiecommissie die het Nivel evalueerde. Onder leiding van prof. dr. Kees Ahaus beoordeelde de commissie de wetenschappelijke kwaliteit, de maatschappelijke impact en de duurzaamheid van het Nivel.

Voor de beoordeling maakte de visitatiecommissie gebruik van het Strategy Evaluation Protocol, een gezamenlijke uitgave van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Evaluatierapport met bevindingen en aanbevelingen

In het evaluatierapport gaat de commissie nader in op haar bevindingen. Daarnaast worden enkele aanbevelingen gedaan voor de komende jaren. De commissie baseerde haar oordeel op de Nivel Self Evaluation 2016-2021 en de gesprekken tijdens de visitatie op 22 en 23 september 2022.

Het is natuurlijk geweldig mooi om zulke lovende woorden in ontvangst te mogen nemen. Deze woorden stralen af op alle medewerkers die over de jaren aan de positie en de prestaties van het Nivel hebben bijgedragen.
Profile picture for user c.wagner@nivel.nl

Onderlinge samenwerking inzetten in missiegedreven onderzoek

Een van de aanbevelingen van de visitatiecommissie is om de onderlinge samenwerking tussen de verschillende onderzoeksteams van het Nivel nog meer te versterken. Het Nivel wil deze aanbeveling de komende jaren onder andere gestalte geven in het missiegedreven onderzoek dat in de nieuwe Onderzoeksagenda 2022-2024 centraal staat. In de agenda zijn vier grote, maatschappelijke uitdagingen in de gezondheidszorg opgenomen, waar het Nivel met zijn onderzoek en kennis op in wil gaan om bij te dragen aan kennis voor betere zorg.

Het gaat om complexe vraagstukken in de zorg, vraagstukken waarvoor geen eenvoudige antwoorden beschikbaar zijn. Hoe kunnen burgers gezond blijven? Hoe kunnen we een inclusieve samenleving bereiken voor alle burgers? En welke professionals hebben wij daar in de toekomst voor nodig? Hoe houden we het gezondheidszorgsysteem van hoge kwaliteit en toegankelijk voor iedereen?
Profile picture for user c.wagner@nivel.nl

Het onderzoek met betrekking tot deze vier uitdagingen wordt, net als al het onderzoek van het Nivel, gedaan vanuit drie perspectieven; het patiëntenperspectief, het perspectief van zorgprofessionals en hun organisaties en het perspectief van het zorgstelsel.

Nog meer focus op onze unieke onderzoeksinfrastructuur

De commissie adviseert het Nivel daarnaast om zijn enorme en unieke onderzoeksinfrastructuur van registratiesystemen en panels nog beter zichtbaar te maken. Hierbij valt te denken aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, aan onze panels met patiënten, consumenten en burgers, aan ons panel met verpleegkundigen en verzorgenden en aan onze beroepenregistraties.
Ten slotte daagt de commissie het Nivel uit om na te denken over de gezondheidszorg van de toekomst en hoe kennis bij de invulling daarvan kan helpen om tot goed onderbouwde beleidskeuzes te komen. Deze uitdaging pakt het Nivel graag op, samen met zijn vele samenwerkingspartners.

Het Nivel zal blijven leren en evalueren. Over drie jaar vindt een tussentijdse evaluatie plaats.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.