Publicatie

Publicatie datum

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn – Peilstations 2013.

Donker, G.A. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn – Peilstations 2013. www.nivel.nl: NIVEL, 2014. 188 p.
Download de PDF
In dit verslag wordt per onderwerp een basale beschrijving gegeven van gegevens die in 2013 zijn geregistreerd door de deelnemende huisartsen, de Peilstationsartsen. Wekelijks worden er door de Peilstationsartsen gegevens vastgelegd en aangeleverd met betrekking tot bepaalde ziektebeelden, gebeurtenissen en verrichtingen in de huisartspraktijk.