Publicatie

Publicatie datum

Nivel Zorgregistraties eerste lijn - Peilstations 2017.

Donker, G. Nivel Zorgregistraties eerste lijn - Peilstations 2017. www.nivel.nl: NIVEL, 2018. 97 p.
Download de PDF
In dit verslag wordt per onderwerp een basale beschrijving gegeven van gegevens die in 2017 zijn geregistreerd door de deelnemende huisartsen, de Peilstationsartsen. Wekelijks worden er door de Peilstationsartsen gegevens vastgelegd en aangeleverd met betrekking tot bepaalde ziektebeelden, gebeurtenissen en verrichtingen in de huisartspraktijk.