Publicatie

Publicatie datum

NIVEL Zorgregistraties: koppeling data huisartsen en eerstelijnspsychologen.

Prins, M., Verhaak, P., Verheij, R. NIVEL Zorgregistraties: koppeling data huisartsen en eerstelijnspsychologen. Eerstelijns: 2013, 5(2), p. 32-33.
Download de PDF
De omvorming naar basis-GGZ is een voorbeeld van een beleidsverandering waarvan onduidelijk
is wat het effect precies zal zijn op het zorggebruik van mensen. Leidt een goed presterende eerste lijn tot minder gebruik van tweedelijnszorg? Om dit zichtbaar te maken is onderzoek nodig
waarbij patiënten door de hele eerste lijn te volgen zijn.
Gegevensverzameling