Publicatie

Publicatie datum

NIVEL Zorgregistraties: voor en door diëtisten.

Verberne, L., Verheij, R. NIVEL Zorgregistraties: voor en door diëtisten. Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek: 2018, 73(1), p. 36-37.
Download de PDF
Al meer dan tien jaar verzamelt het NIVEL gegevens die diëtisten registreren in hun patiëntendossiers.
Met deze Zorgregistraties eerste lijn wordt zichtbaar welke bijdrage de diëtist levert aan de gezondheidszorg. Daarnaast kan het NIVEL landelijke trends in kaart brengen en de kennis over de diëtetiek vergroten: een lerend zorgsysteem. (aut. ref.)
Gegevensverzameling