Publicatie

Publicatie datum

Oefentherapeuten hebben een positieve attitude ten aanzien van het gebruik van meetinstrumenten, maar het daadwerkelijk gebruik is laag.

Pisters, M.F., Hooijman, W.M.P., Leemrijse, C. Oefentherapeuten hebben een positieve attitude ten aanzien van het gebruik van meetinstrumenten, maar het daadwerkelijk gebruik is laag. Beweegreden: 2007, 3(3), 22-27
Sinds begin jaren negentig zijn er in het kader van het kwaliteitsbeleid door de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) verschillende richtlijnen ontwikkeld en gepubliceerd. In deze richtlijnen worden naast aanbevelingen ten aanzien van het diagnostisch proces en behandelproces ook aanbevelingen gedaan voor het gebruik van zowel diagnostische tests als voor het gebruik van meetinstrumenten binnen het oefentherapeutisch zorgproces. Aangezien het gebruik van meetinstrumenten een relatief nieuwe ontwikkeling is binnen de oefentherapie Cesar/Mensendieck is het tot op heden onduidelijk hoe oefentherapeuten aankijken tegen het gebruik van deze meetinstrumenten en in hoeverre oefentherapeuten in hun dagelijkse praktijk gebruik maken van meetinstrumenten. Inzicht in het gebruik en de attitude van oefentherapeuten Cesar/Mensendieck is van belang voor de ontwikkeling van specifieke strategieën, zoals bijvoorbeeld scholing, gericht op het verbeteren van de implementatie van meetinstrumenten in de oefentherapeutische handelingspraktijk. Doelstelling van dit onderzoek is: Inzicht krijgen in de attitude van oefentherapeuten Cesar/Mensendieck ten aanzien van het gebruik van meetinstrumenten in de oefentherapeutische behandeling. Vaststellen welke en in hoeverre meetinstrumenten uit de VvOCM-richtlijnen gebruikt worden binnen de oefentherapie Cesar/Mensendieck.(aut. ref.)
Gegevensverzameling